SYNERGIA MATERIALS

 

Project Outputs & Resources

РЪКОВОДСТВО ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ИНТЕРПРЕТАТИВНАТА ПРОГРАМА /Базова информация, описание на дейностите, помощни материали/ Интерпретативна програма „ГУРМЕ И ВИНО“ предназначана за възрастни.

Свали тук: GOURMET AND WINE bg

GUIDE TO IMPLEMENTING THE INTERPRETATIVE PROGRAM /Basic information, description of activities, supporting materials/.

Interpretive program GOURMET AND WINE intended for adults

Download here: GOURMET AND WINE en

РЪКОВОДСТВО ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ИНТЕРПРЕТАТИВНАТА ПРОГРАМА /Базова информация, описание на дейностите, помощни материали/.

Интерпретативна програма „В ЦАРСТВОТО НА МИНАЛОТО“ Предназначена за деца.

Свали тук: IN THE KINGDOM OF THE PAST 18 bg

GUIDE TO IMPLEMENTING THE INTERPRETATIVE PROGRAM /Basic information, description of activities, supporting materials/.

Interpretive program “IN THE KINGDOM OF THE PAST” Designed for children.

Download here: IN THE KINGDOM OF THE PAST 18 en

РЪКОВОДСТВО ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ИНТЕРПРЕТАТИВНАТА ПРОГРАМА /Базова информация, описание на дейностите, помощни материали/

Интерпретативна програма „В ЦАРСТВОТО НА МИНАЛОТО“ Предназначена за възрастни.

Свали тук: IN THE KINGDOM OF THE PAST 18+bg

GUIDE TO IMPLEMENTING THE INTERPRETATIVE PROGRAM /Basic information, description of activities, supporting materials/.

Interpretive program “IN THE KINGDOM OF THE PAST”. Designed for adults.

Download here: IN THE KINGDOM OF THE PAST18+en

РЪКОВОДСТВО ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ИНТЕРПРЕТАТИВНАТА ПРОГРАМА /Базова информация, описание на дейностите, помощни материали/

Интерпретативна програма „СИНЕРГИЯ“, предназначена за деца.

Свали тук: SYNERGY 18 bg

GUIDE TO IMPLEMENTING THE INTERPRETATIVE PROGRAM /Basic information, description of activities, supporting materials/

SYNERGY Interpretative Program designed for children.

Download here: SYNERGY 18 en

РЪКОВОДСТВО ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ИНТЕРПРЕТАТИВНАТА ПРОГРАМА /Базова информация, описание на дейностите, помощни материали/

Интерпретативна програма „СИНЕРГИЯ“ предназначена за възрастни.

Свали тук: SYNERGY 18 +bg

GUIDE TO IMPLEMENTING THE INTERPRETATIVE PROGRAM /Basic information, description of activities, supporting materials/

SYNERGY Interpretative Program designed for adults.

Download here: SYNERGY 18+en

GENERAL CALENDAR OF EVENTS HELD ANNUALLY IN PET, IVAYLOVGRAD AND ORESTIADA

ОБЩ КАЛЕНДАР НА СЪБИТИЯТА, ПРОВЕЖДАНИ ЕЖЕГОДНО В ЛЮБИМЕЦ, ИВАЙЛОВГРАД И ОРЕСТИАДА

Download here | Свали тук: Calendar